Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:06
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 60,00
46,3%
-1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -292,00 -12,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto -372,00 -12,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto -372,00 -12,00
---
-12,00
---
Amortyzacja -6,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 257,00 1 247,00
-0,8%
1 242,00
-0,4%
Kapitał własny 1 179,00 1 167,00
-1,0%
1 155,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
-1,0%
0,20
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,00
---
-0,00
---