Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:26
kontakt
CARPATHIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -748,00 -160,00
---
-168,00
---
-213,00
---
Zysk (strata) brutto -2 731,00 3 896,00
---
559,00
-85,7%
2 985,00
434,0%
Zysk (strata) netto -2 178,00 3 211,00
---
449,00
-86,0%
2 387,00
431,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 418,00 19 252,00
24,9%
19 151,00
-0,5%
21 608,00
12,8%
Kapitał własny 13 851,00 17 062,00
23,2%
17 006,00
-0,3%
19 393,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,30 4,06
23,2%
4,05
-0,3%
4,61
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 0,76
---
0,11
-86,0%
0,57
430,8%