Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:38
kontakt
CARPATHIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -213,00 -470,00
---
-181,00
---
Zysk (strata) brutto 2 985,00 -4 841,00
---
-936,00
---
Zysk (strata) netto 2 387,00 -3 894,00
---
-777,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
8,00
---
Aktywa 21 608,00 17 513,00
-19,0%
16 546,00
-5,5%
Kapitał własny 19 393,00 15 579,00
-19,7%
14 802,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,61 3,71
-19,7%
3,52
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 -0,93
---
-0,18
---