Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 12:40
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 183,00 181,00
-1,1%
180,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 -119,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) brutto -82,00 -124,00
---
-57,00
---
Zysk (strata) netto -82,00 -124,00
---
-57,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 332,00 2 348,00
0,7%
2 242,00
-4,5%
Kapitał własny 2 151,00 2 026,00
-5,8%
1 969,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,40
-5,8%
0,39
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,01
---