Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 16:47
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 354,00 41 418,00
-10,6%
37 423,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 719,00 35 936,00
866,3%
-67 977,00
---
Zysk (strata) brutto 4 205,00 45 038,00
971,1%
-69 724,00
---
Zysk (strata) netto 3 305,00 8 647,00
161,6%
2 205,00
-74,5%
Amortyzacja 2 301,00 2 245,00
-2,4%
2 306,00
2,7%
Aktywa 128 916,00 139 148,00
7,9%
130 597,00
-6,1%
Kapitał własny 80 163,00 79 369,00
-1,0%
82 113,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,92 5,86
-1,0%
6,06
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,64
161,9%
0,16
-74,5%