Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:59
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 754,00 40 719,00
5,1%
40 789,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 463,00 -434,00
---
3 079,00
---
Zysk (strata) brutto 4 488,00 2 172,00
-51,6%
3 154,00
45,2%
Zysk (strata) netto 3 604,00 2 312,00
-35,8%
2 558,00
10,6%
Amortyzacja 2 905,00 2 767,00
-4,8%
2 673,00
-3,4%
Aktywa 106 007,00 106 080,00
0,1%
105 156,00
-0,9%
Kapitał własny 67 799,00 70 167,00
3,5%
72 780,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,05 5,23
3,5%
5,42
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,17
-36,1%
0,19
11,0%