Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:12
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 017,00 27 030,00
42,1%
38 620,00
42,9%
38 754,00
0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 817,00 2 124,00
---
1 607,00
-24,3%
4 463,00
177,7%
Zysk (strata) brutto 1 669,00 2 137,00
28,0%
5 063,00
136,9%
4 488,00
-11,4%
Zysk (strata) netto 1 424,00 1 696,00
19,1%
4 764,00
180,9%
3 604,00
-24,3%
Amortyzacja 3 475,00 3 060,00
-11,9%
3 068,00
0,3%
2 905,00
-5,3%
Aktywa 78 770,00 88 164,00
11,9%
102 244,00
16,0%
106 007,00
3,7%
Kapitał własny 60 471,00 62 382,00
3,2%
67 360,00
8,0%
67 799,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,51 4,65
3,2%
5,02
8,0%
5,05
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
18,9%
0,36
181,7%
0,27
-24,2%