Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 03:18
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 618,00 3 653,00
491,1%
1 013,00
-72,3%
1 936,00
91,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -389,00 1 135,00
---
-115,00
---
229,00
---
Zysk (strata) brutto -396,00 1 128,00
---
-116,00
---
223,00
---
Zysk (strata) netto -302,00 716,00
---
-81,00
---
199,00
---
Amortyzacja 5,00 4,00
-20,0%
3,00
-25,0%
2,00
-33,3%
Aktywa 2 552,00 5 034,00
97,3%
4 258,00
-15,4%
4 593,00
7,9%
Kapitał własny 1 989,00 2 705,00
36,0%
2 624,00
-3,0%
2 824,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,70 22,71
36,0%
22,03
-3,0%
23,70
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,54 6,01
---
-0,68
---
1,67
---