Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 00:27
kontakt
MOONLIT
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 422,00 702,00
-50,6%
702,00
0,0%
702,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 445,00 -974,00
---
-974,00
---
-974,00
---
Zysk (strata) brutto -1 447,00 -982,00
---
-982,00
---
-982,00
---
Zysk (strata) netto -1 544,00 -956,00
---
-956,00
---
-956,00
---
Amortyzacja 34,00 34,00
0,0%
34,00
0,0%
34,00
0,0%
Aktywa 3 389,00 1 975,00
-41,7%
1 975,00
0,0%
1 975,00
0,0%
Kapitał własny 1 977,00 1 021,00
-48,4%
1 021,00
0,0%
1 021,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,19
-48,2%
0,19
0,0%
0,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,17
---
-0,17
---
-0,17
---