Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 05:13
kontakt
MOONLIT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 251,00
116,4%
1 053,00
319,5%
581,00
-44,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -610,00 -227,00
---
-616,00
---
-418,00
---
Zysk (strata) brutto -602,00 -225,00
---
-616,00
---
-429,00
---
Zysk (strata) netto -602,00 -68,00
---
-576,00
---
-402,00
---
Amortyzacja 82,00 40,00
-51,2%
15,00
-62,5%
20,00
33,3%
Aktywa 1 347,00 1 820,00
35,1%
3 473,00
90,8%
2 650,00
-23,7%
Kapitał własny 1 178,00 1 636,00
38,9%
2 944,00
80,0%
1 574,00
-46,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,33
38,6%
0,54
63,6%
0,29
-46,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,01
---
-0,10
---
-0,07
---