Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:38
kontakt
MOONLIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 623,00 583,00
-6,4%
665,00
14,1%
314,00
-52,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -463,00 -6,00
---
-168,00
---
-216,00
---
Zysk (strata) brutto -463,00 -10,00
---
-167,00
---
-225,00
---
Zysk (strata) netto -386,00 -20,00
---
255,00
---
-182,00
---
Amortyzacja 11,00 8,00
-27,3%
8,00
0,0%
10,00
25,0%
Aktywa 3 473,00 3 394,00
-2,3%
3 389,00
-0,1%
2 754,00
-18,7%
Kapitał własny 2 944,00 2 924,00
-0,7%
1 977,00
-32,4%
1 795,00
-9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,53
-0,6%
0,36
-32,5%
0,33
-9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,00
---
0,05
---
-0,03
---