Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 08:41
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 097,00 829,00
-24,4%
723,00
-12,8%
-3 485,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -114,00 -316,00
---
-134,00
---
-196,00
---
Zysk (strata) brutto -95,00 -349,00
---
-143,00
---
-222,00
---
Zysk (strata) netto -95,00 -349,00
---
-143,00
---
-222,00
---
Amortyzacja 16,00 17,00
6,2%
1,00
-94,1%
1,00
0,0%
Aktywa 12 998,00 13 208,00
1,6%
13 455,00
1,9%
7 453,00
-44,6%
Kapitał własny 7 382,00 7 033,00
-4,7%
6 890,00
-2,0%
6 669,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,32
-4,8%
0,31
-1,9%
0,30
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,01
---
-0,01
---