Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:06
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 804,00 909,00
13,1%
1 167,00
28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -119,00 -55,00
---
-63,00
---
Zysk (strata) brutto -121,00 -56,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) netto -115,00 -56,00
---
-75,00
---
Amortyzacja 7,00 5,00
-28,6%
62,00
1 140,0%
Aktywa 8 135,00 11 364,00
39,7%
10 653,00
-6,3%
Kapitał własny 5 474,00 8 213,00
50,0%
8 138,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,37
36,6%
0,37
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---