Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 10:14
kontakt
MSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 182,00 6 926,00
12,0%
8 067,00
16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 233,00 366,00
57,1%
346,00
-5,5%
Zysk (strata) brutto 135,00 280,00
107,4%
264,00
-5,7%
Zysk (strata) netto 99,00 213,00
115,2%
207,00
-2,8%
Amortyzacja 93,00 -10,00
---
118,00
---
Aktywa 19 901,00 19 620,00
-1,4%
21 286,00
8,5%
Kapitał własny 4 988,00 5 202,00
4,3%
5 409,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,15
4,3%
2,24
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,09
114,6%
0,09
-2,3%