Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.08, godz. 10:15
kontakt
MSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 778,00 5 779,00
0,0%
6 527,00
12,9%
6 246,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 466,00 465,00
-0,2%
95,00
-79,6%
79,00
-16,8%
Zysk (strata) brutto 321,00 427,00
33,0%
37,00
-91,3%
-63,00
---
Zysk (strata) netto 227,00 346,00
52,4%
13,00
-96,2%
-86,00
---
Amortyzacja 97,00 65,00
-33,0%
129,00
98,5%
97,00
-24,8%
Aktywa 16 826,00 17 950,00
6,7%
14 065,00
-21,6%
17 662,00
25,6%
Kapitał własny 4 619,00 4 965,00
7,5%
4 978,00
0,3%
4 554,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,91 2,06
7,5%
2,06
0,2%
1,89
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,14
52,1%
0,00
-96,5%
-0,04
---