Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:51
kontakt
QUARTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 065,00 989,00
-7,1%
1 082,00
9,4%
1 001,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -839,00 -912,00
---
-777,00
---
-1 056,00
---
Zysk (strata) brutto -894,00 -966,00
---
-901,00
---
-1 070,00
---
Zysk (strata) netto -894,00 -966,00
---
-901,00
---
-1 070,00
---
Amortyzacja 590,00 590,00
0,0%
524,00
-11,2%
531,00
1,3%
Aktywa 7 067,00 6 826,00
-3,4%
6 056,00
-11,3%
6 411,00
5,9%
Kapitał własny 1 414,00 448,00
-68,3%
2 736,00
510,7%
2 898,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,32
-68,3%
1,95
511,0%
1,20
-38,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64 -0,69
---
-0,64
---
-0,44
---