Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 19:05
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 56,00
5 500,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 302,00 -6 250,00
---
Zysk (strata) brutto -9 915,00 -7 597,00
---
Zysk (strata) netto -9 915,00 -7 597,00
---
Amortyzacja 1 510,00 1 391,00
-7,9%
Aktywa 74 560,00 65 177,00
-12,6%
Kapitał własny 20 616,00 13 019,00
-36,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,41 4,05
-36,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,08 -2,36
---