Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 16:00
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 016,00 2 699,00
-32,8%
3 071,00
13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 906,00 -196,00
---
292,00
---
Zysk (strata) brutto -2 462,00 -118,00
---
-2 358,00
---
Zysk (strata) netto -1 813,00 -45,00
---
-2 075,00
---
Amortyzacja 2,00 123,00
6 050,0%
124,00
0,8%
Aktywa 26 732,00 26 796,00
0,2%
21 761,00
-18,8%
Kapitał własny 23 965,00 24 364,00
1,7%
19 744,00
-19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,31 9,47
1,7%
7,67
-19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,70 -0,02
---
-0,81
---