Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 10:24
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 508,00 1 508,00
0,0%
239,00
-84,2%
1 309,00
447,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 162,00 -1 162,00
---
-580,00
---
225,00
---
Zysk (strata) brutto -1 423,00 -1 423,00
---
2 928,00
---
500,00
-82,9%
Zysk (strata) netto -1 327,00 -1 327,00
---
2 264,00
---
558,00
-75,4%
Amortyzacja 471,00 471,00
0,0%
169,00
-64,1%
476,00
181,7%
Aktywa 27 648,00 27 648,00
0,0%
29 816,00
7,8%
30 363,00
1,8%
Kapitał własny 23 656,00 23 656,00
0,0%
25 948,00
9,7%
26 506,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,19 9,19
0,0%
10,08
9,7%
10,30
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 -0,52
---
0,88
---
0,22
-75,3%