Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 20:26
kontakt
EKOPARK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 51,00
0,0%
870,00
1 605,9%
870,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00 -73,00
---
440,00
---
440,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -252,00 -252,00
---
440,00
---
440,00
0,0%
Zysk (strata) netto -252,00 -252,00
---
440,00
---
440,00
0,0%
Amortyzacja 35,00 35,00
0,0%
35,00
0,0%
35,00
0,0%
Aktywa 19 325,00 19 325,00
0,0%
19 957,00
3,3%
19 957,00
0,0%
Kapitał własny 3 302,00 3 302,00
0,0%
3 806,00
15,3%
3 806,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
0,0%
0,30
15,1%
0,30
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,04
---
0,04
0,0%