Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:57
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 441,00 12 237,00
-15,3%
14 944,00
22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 894,00 1 372,00
-27,6%
1 504,00
9,6%
Zysk (strata) brutto 1 894,00 1 372,00
-27,6%
1 622,00
18,2%
Zysk (strata) netto 1 667,00 1 107,00
-33,6%
1 282,00
15,8%
Amortyzacja 131,00 0,00
---
389,00
---
Aktywa 30 747,00 29 921,00
-2,7%
37 001,00
23,7%
Kapitał własny 16 435,00 17 542,00
6,7%
18 823,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,69 15,68
6,7%
16,82
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,49 0,99
-33,6%
1,14
15,7%