Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:40
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 152,00 14 441,00
18,8%
12 237,00
-15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 843,00 1 894,00
2,8%
1 372,00
-27,6%
Zysk (strata) brutto 1 843,00 1 894,00
2,8%
1 372,00
-27,6%
Zysk (strata) netto 1 621,00 1 667,00
2,8%
1 107,00
-33,6%
Amortyzacja 90,00 131,00
45,6%
0,00
---
Aktywa 27 002,00 30 747,00
13,9%
29 921,00
-2,7%
Kapitał własny 14 767,00 16 435,00
11,3%
17 542,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,20 14,69
11,3%
15,68
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,49
2,8%
0,99
-33,6%