Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 14:22
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 272,00 20 419,00
18,2%
25 999,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 471,00 1 611,00
9,5%
694,00
-56,9%
Zysk (strata) brutto 2 089,00 1 775,00
-15,0%
546,00
-69,2%
Zysk (strata) netto 1 851,00 1 378,00
-25,6%
441,00
-68,0%
Amortyzacja 449,00 486,00
8,2%
538,00
10,7%
Aktywa 56 126,00 59 271,00
5,6%
63 162,00
6,6%
Kapitał własny 23 826,00 25 204,00
5,8%
25 645,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,30 22,53
5,8%
22,92
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,65 1,23
-25,5%
0,39
-68,0%