Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:02
kontakt
4MASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 226,00 7 711,00
-6,3%
10 017,00
29,9%
9 222,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 222,00 734,00
230,6%
708,00
-3,5%
1 003,00
41,7%
Zysk (strata) brutto 170,00 700,00
311,8%
651,00
-7,0%
952,00
46,2%
Zysk (strata) netto 121,00 546,00
351,2%
519,00
-4,9%
766,00
47,6%
Amortyzacja 210,00 208,00
-1,0%
193,00
-7,2%
172,00
-10,9%
Aktywa 23 102,00 35 772,00
54,8%
31 792,00
-11,1%
32 544,00
2,4%
Kapitał własny 12 497,00 24 213,00
93,8%
24 733,00
2,1%
25 499,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-3,6%
0,11
2,8%
0,11
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
0,00
0,0%
0,00
50,0%