Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:27
kontakt
4MASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 222,00 9 996,00
8,4%
13 392,00
34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 003,00 515,00
-48,7%
3 024,00
487,2%
Zysk (strata) brutto 952,00 377,00
-60,4%
2 883,00
664,7%
Zysk (strata) netto 766,00 303,00
-60,4%
2 178,00
618,8%
Amortyzacja 172,00 338,00
96,5%
336,00
-0,6%
Aktywa 32 544,00 37 153,00
14,2%
42 269,00
13,8%
Kapitał własny 25 499,00 25 124,00
-1,5%
27 302,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-1,8%
0,12
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
0,01
900,0%