Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:41
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 902,00 21 233,00
138,5%
7 577,00
-64,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 814,00 -809,00
---
-1 134,00
---
Zysk (strata) brutto 754,00 -848,00
---
-1 113,00
---
Zysk (strata) netto 728,00 -750,00
---
-526,00
---
Amortyzacja 809,00 997,00
23,2%
518,00
-48,0%
Aktywa 25 974,00 45 763,00
76,2%
36 491,00
-20,3%
Kapitał własny 11 932,00 11 182,00
-6,3%
10 243,00
-8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,23 5,84
-6,3%
5,35
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -0,39
---
-0,28
---