Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:18
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 807,00 46 627,00
-6,4%
45 109,00
-3,3%
60 672,00
34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -975,00 -3 099,00
---
323,00
---
935,00
189,5%
Zysk (strata) brutto -1 573,00 -4 124,00
---
-855,00
---
-1 055,00
---
Zysk (strata) netto -1 573,00 -4 124,00
---
-855,00
---
-1 055,00
---
Amortyzacja 6 471,00 6 926,00
7,0%
7 286,00
5,2%
7 391,00
1,4%
Aktywa 377 426,00 361 562,00
-4,2%
370 768,00
2,5%
377 215,00
1,7%
Kapitał własny 142 667,00 138 543,00
-2,9%
137 688,00
-0,6%
136 633,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,00 21,37
-2,9%
21,23
-0,6%
21,07
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,64
---
-0,13
---
-0,16
---