Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 18:06
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103 766,00 95 382,00
-8,1%
95 853,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 571,00 9 485,00
---
23 783,00
150,7%
Zysk (strata) brutto -14 152,00 17 982,00
---
22 114,00
23,0%
Zysk (strata) netto -10 679,00 16 199,00
---
21 957,00
35,5%
Amortyzacja 2 564,00 2 516,00
-1,9%
2 369,00
-5,8%
Aktywa 502 675,00 464 379,00
-7,6%
495 004,00
6,6%
Kapitał własny 324 301,00 288 193,00
-11,1%
310 315,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,21 39,29
-11,1%
42,31
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,46 2,21
---
2,99
35,5%