Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:39
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 140 111,00 139 670,00
-0,3%
142 493,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 821,00 36 983,00
24,0%
28 325,00
-23,4%
Zysk (strata) brutto 30 109,00 31 696,00
5,3%
29 789,00
-6,0%
Zysk (strata) netto 24 739,00 26 076,00
5,4%
25 291,00
-3,0%
Amortyzacja 969,00 1 029,00
6,2%
886,00
-13,9%
Aktywa 441 169,00 504 705,00
14,4%
526 052,00
4,2%
Kapitał własny 304 529,00 341 009,00
12,0%
360 375,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,71 46,70
12,0%
49,35
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,39 3,57
5,4%
3,46
-3,0%