Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 19:27
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 115 621,00 122 421,00
5,9%
119 392,00
-2,5%
103 766,00
-13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 878,00 18 788,00
5,1%
5 602,00
-70,2%
-12 571,00
---
Zysk (strata) brutto 18 590,00 21 188,00
14,0%
-5 521,00
---
-14 152,00
---
Zysk (strata) netto 15 052,00 20 566,00
36,6%
-5 661,00
---
-10 679,00
---
Amortyzacja 1 091,00 2 157,00
97,7%
2 405,00
11,5%
2 564,00
6,6%
Aktywa 462 745,00 492 798,00
6,5%
498 496,00
1,2%
502 675,00
0,8%
Kapitał własny 302 464,00 329 066,00
8,8%
328 947,00
-0,0%
324 301,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,42 44,86
8,3%
44,85
-0,0%
44,21
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,80
36,1%
-0,77
---
-1,46
---