Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 17:53
kontakt
CFG
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 562,00 2 148,00
37,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 131,00 -417,00
---
Zysk (strata) brutto -772,00 -476,00
---
Zysk (strata) netto -530,00 -417,00
---
Amortyzacja 29,00 24,00
-17,2%
Aktywa 11 547,00 9 793,00
-15,2%
Kapitał własny 9 958,00 7 919,00
-20,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,73 2,97
-20,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,16
---