Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 18:12
kontakt
CFG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 334,00 159,00
-52,4%
356,00
123,9%
787,00
121,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -76,00 -96,00
---
-842,00
---
103,00
---
Zysk (strata) brutto -80,00 -104,00
---
-785,00
---
92,00
---
Zysk (strata) netto -80,00 -104,00
---
-785,00
---
92,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 6 156,00 5 971,00
-3,0%
5 136,00
-14,0%
5 138,00
0,0%
Kapitał własny 5 822,00 5 718,00
-1,8%
4 934,00
-13,7%
5 026,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,18 2,14
-1,8%
1,85
-13,7%
1,88
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
-0,29
---
0,04
---