Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.06, godz. 00:04
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 207,00 6 396,00
3,0%
6 719,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 782,00 3 161,00
304,2%
871,00
-72,4%
Zysk (strata) brutto 1 295,00 3 145,00
142,9%
1 251,00
-60,2%
Zysk (strata) netto 1 057,00 2 547,00
141,0%
1 069,00
-58,0%
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
16,00
-30,4%
Aktywa 26 467,00 28 001,00
5,8%
22 073,00
-21,2%
Kapitał własny 23 230,00 25 777,00
11,0%
18 977,00
-26,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,44 4,93
11,0%
3,63
-26,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,49
141,1%
0,20
-58,1%