Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:27
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 015,00 5 372,00
-23,4%
6 207,00
15,5%
6 396,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 696,00 1 966,00
-27,1%
782,00
-60,2%
3 161,00
304,2%
Zysk (strata) brutto 3 370,00 1 891,00
-43,9%
1 295,00
-31,5%
3 145,00
142,9%
Zysk (strata) netto 2 789,00 1 400,00
-49,8%
1 057,00
-24,5%
2 547,00
141,0%
Amortyzacja 23,00 22,00
-4,3%
25,00
13,6%
23,00
-8,0%
Aktywa 22 943,00 23 626,00
3,0%
26 467,00
12,0%
28 001,00
5,8%
Kapitał własny 20 781,00 22 197,00
6,8%
23 230,00
4,7%
25 777,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,97 4,24
6,8%
4,44
4,7%
4,93
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,27
-49,7%
0,20
-24,6%
0,49
141,1%