Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:34
kontakt
OAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 123 569,00 203,00
-99,8%
258,00
27,1%
197,00
-23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 76 051,00 -2 046,00
---
-2 545,00
---
-1 890,00
---
Zysk (strata) brutto 75 778,00 -1 901,00
---
-2 798,00
---
-1 919,00
---
Zysk (strata) netto 66 399,00 -1 901,00
---
-2 798,00
---
-1 919,00
---
Amortyzacja 59,00 51,00
-13,6%
54,00
5,9%
71,00
31,5%
Aktywa 153 239,00 154 342,00
0,7%
152 525,00
-1,2%
149 341,00
-2,1%
Kapitał własny 143 164,00 145 602,00
1,7%
142 804,00
-1,9%
141 384,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,53 10,46
-0,6%
10,26
-1,9%
10,13
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,88 -0,14
---
-0,20
---
-0,14
---