Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:02
kontakt
DITIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 79,00
-13,2%
61,00
-22,8%
60,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48,00 -72,00
---
-79,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto 5,00 -72,00
---
-79,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) netto 5,00 -72,00
---
-81,00
---
-62,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
25,00
0,0%
25,00
0,0%
Aktywa 2 936,00 2 821,00
-3,9%
2 869,00
1,7%
2 957,00
3,1%
Kapitał własny 2 573,00 2 502,00
-2,8%
2 421,00
-3,2%
2 615,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-3,1%
0,15
-3,2%
0,15
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---