Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 19:51
kontakt
DITIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48,00 150,00
212,5%
110,00
-26,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 59,00
---
34,00
-42,4%
Zysk (strata) brutto -11,00 59,00
---
31,00
-47,5%
Zysk (strata) netto -11,00 59,00
---
31,00
-47,5%
Amortyzacja 17,00 12,00
-29,4%
12,00
0,0%
Aktywa 2 812,00 2 803,00
-0,3%
2 807,00
0,1%
Kapitał własny 2 569,00 2 628,00
2,3%
2 658,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
2,9%
0,14
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
-33,3%