Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 13:16
kontakt
CYBERFLKS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 870,00 3 806,00
-35,2%
5 055,00
32,8%
45 331,00
796,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 025,00 -3 792,00
---
-4 539,00
---
7 028,00
---
Zysk (strata) brutto 12 380,00 19 607,00
58,4%
6 432,00
-67,2%
27 872,00
333,3%
Zysk (strata) netto 12 261,00 20 009,00
63,2%
6 699,00
-66,5%
28 028,00
318,4%
Amortyzacja 682,00 341,00
-50,0%
914,00
168,0%
6 596,00
621,7%
Aktywa 342 893,00 341 103,00
-0,5%
334 464,00
-1,9%
359 190,00
7,4%
Kapitał własny 218 761,00 230 733,00
5,5%
223 274,00
-3,2%
146 190,00
-34,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,43 16,27
5,5%
15,75
-3,2%
10,31
-34,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 1,41
63,1%
0,47
-66,5%
1,98
318,9%