Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 02:18
kontakt
CYBERFLKS
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 135 555,00 171 054,00
26,2%
227 301,00
32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 428,00 29 662,00
12,2%
49 172,00
65,8%
Zysk (strata) brutto 22 935,00 22 800,00
-0,6%
42 282,00
85,4%
Zysk (strata) netto 15 329,00 12 193,00
-20,5%
19 408,00
59,2%
Amortyzacja 9 817,00 12 443,00
26,7%
15 465,00
24,3%
Aktywa 541 295,00 860 238,00
58,9%
863 492,00
0,4%
Kapitał własny 165 949,00 211 791,00
27,6%
216 277,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,70 14,94
27,6%
15,25
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 0,86
-20,4%
1,37
59,2%