Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:38
kontakt
R22
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 984,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -973,00
Zysk (strata) brutto 9 389,00
Zysk (strata) netto 9 397,00
Amortyzacja 83,00
Aktywa 338 983,00
Kapitał własny 218 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,43
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66