Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 11:20
kontakt
MEDINICE
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 289,00 291,00
0,7%
252,00
-13,4%
225,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 008,00 -3 010,00
---
-4 933,00
---
-5 720,00
---
Zysk (strata) brutto -2 953,00 -2 930,00
---
-4 858,00
---
-5 177,00
---
Zysk (strata) netto -2 962,00 -2 938,00
---
-4 858,00
---
-5 177,00
---
Amortyzacja 362,00 362,00
0,0%
314,00
-13,3%
358,00
14,0%
Aktywa 49 144,00 48 831,00
-0,6%
41 989,00
-14,0%
37 588,00
-10,5%
Kapitał własny 40 652,00 40 880,00
0,6%
37 334,00
-8,7%
33 269,00
-10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,56 6,56
0,0%
5,95
-9,3%
5,15
-13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,48 -0,48
---
-0,77
---
-0,80
---