Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:32
kontakt
MEDINICE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73,00 129,00
76,7%
122,00
-5,4%
122,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 434,00 -2 044,00
---
-3 009,00
---
-3 009,00
---
Zysk (strata) brutto -1 443,00 -2 016,00
---
-2 680,00
---
-2 680,00
---
Zysk (strata) netto -1 443,00 -2 016,00
---
-2 680,00
---
-2 680,00
---
Amortyzacja 175,00 132,00
-24,6%
184,00
39,4%
184,00
0,0%
Aktywa 23 842,00 43 505,00
82,5%
40 614,00
-6,6%
40 614,00
0,0%
Kapitał własny 18 235,00 39 410,00
116,1%
35 640,00
-9,6%
35 640,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 6,28
84,7%
5,67
-9,7%
5,67
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,32
---
-0,43
---
-0,43
---