Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:40
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 60,00
500,0%
158,00
163,3%
69,00
-56,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 038,00 -948,00
---
-633,00
---
-986,00
---
Zysk (strata) brutto -1 043,00 -915,00
---
-588,00
---
-992,00
---
Zysk (strata) netto -1 043,00 -915,00
---
-596,00
---
-992,00
---
Amortyzacja 88,00 92,00
4,5%
95,00
3,3%
59,00
-37,9%
Aktywa 23 512,00 44 290,00
88,4%
48 831,00
10,3%
44 735,00
-8,4%
Kapitał własny 18 456,00 41 223,00
123,4%
40 880,00
-0,8%
40 043,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,44 6,66
93,4%
6,60
-0,8%
6,47
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,15
---
-0,10
---
-0,16
---