Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 15:33
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 158,00
163,3%
69,00
-56,3%
60,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -943,00 -633,00
---
-986,00
---
-1 058,00
---
Zysk (strata) brutto -899,00 -588,00
---
-992,00
---
-1 024,00
---
Zysk (strata) netto -899,00 -596,00
---
-992,00
---
-1 024,00
---
Amortyzacja 92,00 95,00
3,3%
59,00
-37,9%
73,00
23,7%
Aktywa 44 290,00 48 831,00
10,3%
44 735,00
-8,4%
43 505,00
-2,7%
Kapitał własny 41 223,00 40 880,00
-0,8%
40 043,00
-2,0%
39 410,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,66 6,60
-0,8%
6,47
-2,0%
6,28
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,10
---
-0,16
---
-0,16
---