Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 10:57
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 059,00 10 821,00
-23,0%
11 016,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 930,00 6 926,00
-30,3%
6 712,00
-3,1%
Zysk (strata) brutto 10 422,00 7 311,00
-29,9%
7 194,00
-1,6%
Zysk (strata) netto 9 077,00 7 964,00
-12,3%
6 456,00
-18,9%
Amortyzacja 169,00 171,00
1,2%
226,00
32,2%
Aktywa 66 582,00 74 369,00
11,7%
83 543,00
12,3%
Kapitał własny 61 523,00 71 048,00
15,5%
79 063,00
11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 90,55 104,57
15,5%
116,37
11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,36 11,72
-12,3%
9,50
-18,9%