Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 18:09
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 863,00 12 011,00
1,2%
7 934,00
-33,9%
9 107,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 887,00 8 639,00
25,4%
2 544,00
-70,6%
5 482,00
115,5%
Zysk (strata) brutto 7 800,00 10 001,00
28,2%
3 794,00
-62,1%
7 241,00
90,9%
Zysk (strata) netto 7 109,00 9 299,00
30,8%
3 502,00
-62,3%
6 315,00
80,3%
Amortyzacja 297,00 363,00
22,2%
314,00
-13,5%
300,00
-4,5%
Aktywa 103 729,00 115 446,00
11,3%
120 922,00
4,7%
101 128,00
-16,4%
Kapitał własny 100 022,00 109 320,00
9,3%
87 622,00
-19,8%
93 937,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 147,21 160,90
9,3%
125,29
-22,1%
134,32
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,46 13,69
30,8%
5,01
-63,4%
9,03
80,3%