Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 12:36
kontakt
BRAND24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 718,00 6 867,00
20,1%
6 569,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 824,00 1 388,00
68,4%
-85,00
---
Zysk (strata) brutto 988,00 1 215,00
23,0%
-627,00
---
Zysk (strata) netto 1 316,00 1 023,00
-22,3%
-592,00
---
Amortyzacja 599,00 937,00
56,4%
1 038,00
10,8%
Aktywa 17 405,00 24 281,00
39,5%
23 767,00
-2,1%
Kapitał własny 9 950,00 10 973,00
10,3%
10 890,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,50 4,97
10,3%
4,89
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,46
-22,3%
-0,27
---