Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 05:45
kontakt
LEGIMI
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 551,00 48 572,00
49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 393,00 2 401,00
72,4%
Zysk (strata) brutto 614,00 1 910,00
211,1%
Zysk (strata) netto 55,00 1 001,00
1 720,0%
Amortyzacja 1 887,00 2 500,00
32,5%
Aktywa 17 459,00 17 819,00
2,1%
Kapitał własny 2 094,00 2 894,00
38,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 2,04
38,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,71
1 712,8%