Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 02:48
kontakt
LEGIMI
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 426,00 32 007,00
83,7%
48 019,00
50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 455,00 2 887,00
98,4%
5 269,00
82,5%
Zysk (strata) brutto 919,00 2 515,00
173,7%
5 247,00
108,6%
Zysk (strata) netto 614,00 2 020,00
229,0%
4 297,00
112,7%
Amortyzacja 625,00 1 520,00
143,2%
2 054,00
35,1%
Aktywa 16 483,00 20 399,00
23,8%
24 474,00
20,0%
Kapitał własny 4 056,00 6 077,00
49,8%
10 375,00
70,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,36 4,29
27,6%
7,33
70,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 1,43
180,2%
3,04
112,8%