Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 20:24
kontakt
LEGIMI
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 879,00 22 393,00
61,3%
29 462,00
31,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347,00 1 741,00
401,7%
1 095,00
-37,1%
Zysk (strata) brutto 27,00 1 444,00
5 248,1%
957,00
-33,7%
Zysk (strata) netto -107,00 1 002,00
---
496,00
-50,5%
Amortyzacja 949,00 1 222,00
28,8%
1 240,00
1,5%
Aktywa 15 693,00 18 575,00
18,4%
21 770,00
17,2%
Kapitał własny 1 986,00 2 867,00
44,4%
4 387,00
53,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 2,02
44,3%
3,10
53,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,71
---
0,35
-50,4%