Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 21:01
kontakt
LEGIMI
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 616,00 13 662,00
79,4%
22 137,00
62,0%
29 106,00
31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 469,00 1 074,00
129,0%
2 759,00
156,9%
2 073,00
-24,9%
Zysk (strata) brutto 213,00 902,00
323,5%
2 619,00
190,4%
2 114,00
-19,3%
Zysk (strata) netto 213,00 771,00
262,0%
2 156,00
179,6%
1 653,00
-23,3%
Amortyzacja 221,00 760,00
243,9%
1 002,00
31,8%
1 053,00
5,1%
Aktywa 15 285,00 18 083,00
18,3%
23 037,00
27,4%
28 771,00
24,9%
Kapitał własny 3 288,00 4 828,00
46,8%
8 234,00
70,5%
12 027,00
46,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 3,41
25,1%
5,82
70,5%
8,49
46,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,54
207,3%
1,52
180,0%
1,17
-23,4%