Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 19:15
kontakt
LEGIMI
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 662,00 22 137,00
62,0%
29 106,00
31,5%
38 422,00
32,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 074,00 2 759,00
156,9%
2 073,00
-24,9%
-1 983,00
---
Zysk (strata) brutto 902,00 2 619,00
190,4%
2 114,00
-19,3%
-2 044,00
---
Zysk (strata) netto 771,00 2 156,00
179,6%
1 653,00
-23,3%
-2 044,00
---
Amortyzacja 760,00 1 002,00
31,8%
1 053,00
5,1%
1 614,00
53,3%
Aktywa 18 083,00 23 037,00
27,4%
28 771,00
24,9%
29 310,00
1,9%
Kapitał własny 4 828,00 8 234,00
70,5%
12 027,00
46,1%
10 829,00
-10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,41 5,82
70,5%
8,49
46,1%
6,98
-17,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 1,52
180,0%
1,17
-23,4%
-1,32
---