Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 15:09
kontakt
LEGIMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 495,00 13 387,00
7,1%
14 419,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 693,00 864,00
-49,0%
1 381,00
59,8%
Zysk (strata) brutto 1 843,00 832,00
-54,9%
1 420,00
70,7%
Zysk (strata) netto 1 524,00 590,00
-61,3%
1 182,00
100,3%
Amortyzacja 526,00 526,00
0,0%
526,00
0,0%
Aktywa 23 697,00 24 474,00
3,3%
26 516,00
8,3%
Kapitał własny 9 758,00 10 375,00
6,3%
11 556,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,89 7,33
6,3%
8,16
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 0,42
-61,4%
0,83
100,5%