Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.28, godz. 22:14
kontakt
LEGIMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 387,00 14 419,00
7,7%
14 687,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 864,00 1 381,00
59,8%
692,00
-49,9%
Zysk (strata) brutto 832,00 1 420,00
70,7%
694,00
-51,1%
Zysk (strata) netto 590,00 1 182,00
100,3%
471,00
-60,2%
Amortyzacja 526,00 526,00
0,0%
526,00
0,0%
Aktywa 24 474,00 26 516,00
8,3%
28 771,00
8,5%
Kapitał własny 10 375,00 11 556,00
11,4%
12 027,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 8,16
11,4%
8,49
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,83
100,5%
0,33
-60,1%