Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 01:13
kontakt
MARVIPOL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 290 784,00 290 784,00
0,0%
431 385,00
48,4%
393 735,00
-8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90 524,00 90 524,00
0,0%
89 572,00
-1,1%
116 477,00
30,0%
Zysk (strata) brutto 89 652,00 89 652,00
0,0%
99 763,00
11,3%
113 772,00
14,0%
Zysk (strata) netto 69 887,00 69 887,00
0,0%
80 445,00
15,1%
95 673,00
18,9%
Amortyzacja 3 146,00 3 146,00
0,0%
3 221,00
2,4%
3 013,00
-6,5%
Aktywa 1 274 909,00 1 274 909,00
0,0%
1 313 891,00
3,1%
1 549 791,00
18,0%
Kapitał własny 483 225,00 483 225,00
0,0%
556 589,00
15,2%
612 692,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,60 11,60
0,0%
13,36
15,2%
14,71
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,68
0,0%
1,93
15,1%
2,30
19,0%