Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 14:14
kontakt
MARVIPOL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 121 600,00 205 104,00
68,7%
205 104,00
0,0%
85 284,00
-58,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 857,00 34 437,00
4,8%
34 437,00
0,0%
18 264,00
-47,0%
Zysk (strata) brutto 34 542,00 27 839,00
-19,4%
27 839,00
0,0%
22 675,00
-18,5%
Zysk (strata) netto 29 101,00 24 900,00
-14,4%
24 900,00
0,0%
18 907,00
-24,1%
Amortyzacja 842,00 2 048,00
143,2%
2 048,00
0,0%
2 272,00
10,9%
Aktywa 1 629 843,00 1 508 614,00
-7,4%
1 508 614,00
0,0%
1 493 370,00
-1,0%
Kapitał własny 641 793,00 619 209,00
-3,5%
619 209,00
0,0%
638 116,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,41 14,87
-3,5%
14,87
0,0%
15,32
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,60
-14,4%
0,60
0,0%
0,45
-24,1%