Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 10:25
kontakt
MARVIPOL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 332,00 75 288,00
41,2%
326 704,00
333,9%
326 704,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 344,00 34 720,00
206,1%
67 294,00
93,8%
67 294,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 19 678,00 31 854,00
61,9%
62 381,00
95,8%
62 381,00
0,0%
Zysk (strata) netto 17 352,00 29 145,00
68,0%
54 001,00
85,3%
54 001,00
0,0%
Amortyzacja 1 647,00 1 558,00
-5,4%
2 890,00
85,5%
2 890,00
0,0%
Aktywa 1 408 182,00 1 577 153,00
12,0%
1 508 614,00
-4,3%
1 508 614,00
0,0%
Kapitał własny 500 577,00 546 164,00
9,1%
619 209,00
13,4%
619 209,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,02 13,11
9,1%
14,87
13,4%
14,87
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,70
67,9%
1,30
85,1%
1,30
0,0%