Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 21:55
kontakt
MARVIPOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 685,00 9 856,00
-40,9%
46 103,00
367,8%
41 609,00
-9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 783,00 -1 542,00
---
262,00
---
1 125,00
329,4%
Zysk (strata) brutto 23 342,00 41 042,00
75,8%
68 465,00
66,8%
71 067,00
3,8%
Zysk (strata) netto 21 739,00 42 085,00
93,6%
71 804,00
70,6%
73 948,00
3,0%
Amortyzacja 2 266,00 2 453,00
8,3%
1 086,00
-55,7%
1 086,00
0,0%
Aktywa 730 119,00 827 155,00
13,3%
901 125,00
8,9%
901 125,00
0,0%
Kapitał własny 258 388,00 265 067,00
2,6%
283 954,00
7,1%
283 954,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,20 6,36
2,6%
6,82
7,1%
6,82
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 1,01
93,5%
1,72
70,7%
1,72
0,0%