Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:23
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 621,00 641,00
3,2%
545,00
-15,0%
456,00
-16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 112,00
---
-112,00
---
-156,00
---
Zysk (strata) brutto -28,00 110,00
---
-114,00
---
-156,00
---
Zysk (strata) netto -28,00 110,00
---
-114,00
---
-156,00
---
Amortyzacja 22,00 16,00
-27,3%
16,00
0,0%
16,00
0,0%
Aktywa 2 639,00 2 601,00
-1,4%
2 743,00
5,5%
2 473,00
-9,8%
Kapitał własny 2 122,00 2 231,00
5,1%
2 117,00
-5,1%
1 961,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,46
5,2%
4,23
-5,1%
3,92
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,22
---
-0,23
---
-0,31
---