Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:34
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 792,00 889,00
12,2%
593,00
-33,3%
675,00
13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -304,00 -263,00
---
-449,00
---
-671,00
---
Zysk (strata) brutto -310,00 -248,00
---
-487,00
---
-683,00
---
Zysk (strata) netto -307,00 -248,00
---
-487,00
---
-683,00
---
Amortyzacja 17,00 16,00
-5,9%
0,00
---
16,00
---
Aktywa 1 896,00 1 590,00
-16,1%
988,00
-37,9%
561,00
-43,2%
Kapitał własny 1 283,00 1 034,00
-19,4%
547,00
-47,1%
-136,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,23 1,80
-19,4%
0,95
-47,2%
-0,24
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,53 -0,43
---
-0,85
---
-1,19
---