Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:13
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 539,00 2 035,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 009,00 -1 002,00
---
Zysk (strata) brutto 1 007,00 -1 014,00
---
Zysk (strata) netto 996,00 -963,00
---
Amortyzacja 32,00 422,00
1 218,8%
Aktywa 42 866,00 41 958,00
-2,1%
Kapitał własny 36 652,00 35 580,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,36
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---