Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 04:53
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 365,00 391,00
7,1%
241,00
-38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 217,00 -712,00
---
-739,00
---
Zysk (strata) brutto -1 230,00 -712,00
---
-740,00
---
Zysk (strata) netto -1 230,00 -712,00
---
-740,00
---
Amortyzacja 532,00 0,00
---
531,00
---
Aktywa 41 392,00 39 969,00
-3,4%
41 155,00
3,0%
Kapitał własny 31 536,00 29 466,00
-6,6%
29 669,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,29
-7,9%
0,29
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---