Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 12:22
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 745,00 2 781,00
59,4%
2 475,00
-11,0%
2 170,00
-12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4,00 50,00
1 150,0%
38,00
-24,0%
46,00
21,1%
Zysk (strata) brutto -52,00 16,00
---
20,00
25,0%
64,00
220,0%
Zysk (strata) netto -37,00 100,00
---
30,00
-70,0%
56,00
86,7%
Amortyzacja 150,00 148,00
-1,3%
145,00
-2,0%
145,00
0,0%
Aktywa 21 389,00 15 433,00
-27,8%
20 271,00
31,3%
15 524,00
-23,4%
Kapitał własny 17 207,00 11 736,00
-31,8%
16 584,00
41,3%
11 822,00
-28,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,47
-31,9%
0,66
41,5%
0,47
-28,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
-75,0%
0,00
100,0%