Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:57
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 266,00 214,00
-19,5%
285,00
33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 572,00 -7 342,00
---
-332,00
---
Zysk (strata) brutto -4 039,00 -7 284,00
---
578,00
---
Zysk (strata) netto -3 397,00 -7 638,00
---
1 368,00
---
Amortyzacja 274,00 284,00
3,6%
282,00
-0,7%
Aktywa 21 167,00 14 008,00
-33,8%
15 614,00
11,5%
Kapitał własny 16 340,00 8 702,00
-46,7%
10 070,00
15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,02 6,40
-46,7%
7,41
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,50 -5,62
---
1,01
---