Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:11
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 343,00 279,00
-18,7%
267,00
-4,3%
266,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 089,00 -984,00
---
1 079,00
---
-3 572,00
---
Zysk (strata) brutto -1 119,00 -765,00
---
918,00
---
-4 039,00
---
Zysk (strata) netto -1 547,00 -700,00
---
688,00
---
-3 397,00
---
Amortyzacja 141,00 223,00
58,2%
217,00
-2,7%
274,00
26,3%
Aktywa 24 880,00 23 958,00
-3,7%
24 777,00
3,4%
21 167,00
-14,6%
Kapitał własny 19 751,00 19 051,00
-3,5%
19 738,00
3,6%
16 340,00
-17,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,53 14,02
-3,5%
14,52
3,6%
12,02
-17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,14 -0,52
---
0,51
---
-2,50
---