Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 07:24
kontakt
DOOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 642,00 3 097,00
17,2%
4 515,00
45,8%
4 671,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -316,00 -298,00
---
674,00
---
386,00
-42,7%
Zysk (strata) brutto -354,00 -281,00
---
681,00
---
519,00
-23,8%
Zysk (strata) netto -355,00 -281,00
---
650,00
---
510,00
-21,5%
Amortyzacja 32,00 32,00
0,0%
38,00
18,8%
46,00
21,1%
Aktywa 3 595,00 3 826,00
6,4%
4 708,00
23,1%
5 240,00
11,3%
Kapitał własny 1 447,00 1 166,00
-19,4%
1 852,00
58,8%
2 359,00
27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 0,85
-19,4%
1,36
58,9%
1,73
27,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,21
---
0,48
---
0,37
-21,6%