Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 20:30
kontakt
THEDUST
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 556,00 2 247,00
44,4%
3 121,00
38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -745,00 -1 184,00
---
-3 151,00
---
Zysk (strata) brutto -658,00 -1 187,00
---
-3 152,00
---
Zysk (strata) netto -658,00 -1 149,00
---
-2 345,00
---
Amortyzacja 170,00 130,00
-23,5%
66,00
-49,2%
Aktywa 3 168,00 4 178,00
31,9%
8 239,00
97,2%
Kapitał własny 2 614,00 2 497,00
-4,5%
3 934,00
57,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,46
-17,0%
1,96
33,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,67
---
-1,17
---