Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 21:33
kontakt
THEDUST
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 556,00 2 078,00
33,5%
1 896,00
-8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -745,00 -1 051,00
---
-1 635,00
---
Zysk (strata) brutto -658,00 -1 054,00
---
-1 635,00
---
Zysk (strata) netto -658,00 -1 054,00
---
-1 635,00
---
Amortyzacja 170,00 129,00
-24,1%
53,00
-58,9%
Aktywa 3 168,00 3 995,00
26,1%
6 936,00
73,6%
Kapitał własny 2 614,00 2 592,00
-0,8%
4 705,00
81,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,52
-13,9%
2,35
54,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,62
---
-0,82
---