Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:00
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 248,00 6 594,00
-41,4%
17 537,00
166,0%
19 568,00
11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 812,00 -5 358,00
---
2 304,00
---
3 896,00
69,1%
Zysk (strata) brutto -13 794,00 -5 722,00
---
2 319,00
---
3 183,00
37,3%
Zysk (strata) netto -13 794,00 -5 722,00
---
2 319,00
---
3 183,00
37,3%
Amortyzacja 4 712,00 3 818,00
-19,0%
3 318,00
-13,1%
3 516,00
6,0%
Aktywa 75 158,00 69 109,00
-8,0%
73 762,00
6,7%
77 178,00
4,6%
Kapitał własny -21 670,00 -27 392,00
---
-25 072,00
---
-21 890,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -12,66 -16,01
---
-14,65
---
-12,79
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -8,06 -3,34
---
1,36
---
1,86
37,3%