Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 11:51
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 001,00 12 073,00
-45,1%
7 932,00
-34,3%
15 644,00
97,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 459,00 -3 258,00
---
-5 440,00
---
2 488,00
---
Zysk (strata) brutto 4 633,00 -3 012,00
---
-5 942,00
---
3 471,00
---
Zysk (strata) netto 4 633,00 -3 012,00
---
-5 942,00
---
3 471,00
---
Amortyzacja 2 528,00 2 420,00
-4,3%
2 216,00
-8,4%
2 299,00
3,7%
Aktywa 74 149,00 68 571,00
-7,5%
63 332,00
-7,6%
68 262,00
7,8%
Kapitał własny -20 532,00 -23 544,00
---
-29 486,00
---
-26 015,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -12,00 -13,76
---
-17,23
---
-15,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,71 -1,76
---
-3,47
---
2,03
---