Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 11:50
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 644,00 17 854,00
14,1%
10 045,00
-43,7%
9 497,00
-5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 488,00 4 688,00
88,4%
-21 540,00
---
-2 370,00
---
Zysk (strata) brutto 3 471,00 3 502,00
0,9%
-21 720,00
---
-2 753,00
---
Zysk (strata) netto 3 471,00 3 502,00
0,9%
-21 720,00
---
-2 753,00
---
Amortyzacja 2 299,00 2 226,00
-3,2%
3 233,00
45,2%
1 853,00
-42,7%
Aktywa 68 262,00 70 560,00
3,4%
47 517,00
-32,7%
52 359,00
10,2%
Kapitał własny -26 015,00 -22 513,00
---
-44 233,00
---
-46 986,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -15,20 -13,16
---
-25,85
---
-27,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,03 2,05
0,9%
-12,69
---
-1,61
---