Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 07:06
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 568,00 10 679,00
-45,4%
6 518,00
-39,0%
18 932,00
190,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 896,00 -162,00
---
-4 909,00
---
3 544,00
---
Zysk (strata) brutto 3 183,00 -205,00
---
-5 419,00
---
2 349,00
---
Zysk (strata) netto 3 183,00 -205,00
---
-5 419,00
---
2 349,00
---
Amortyzacja 3 516,00 3 039,00
-13,6%
2 856,00
-6,0%
2 798,00
-2,0%
Aktywa 77 178,00 69 776,00
-9,6%
63 559,00
-8,9%
71 245,00
12,1%
Kapitał własny -21 890,00 -22 095,00
---
-27 514,00
---
-25 165,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -12,79 -12,91
---
-16,08
---
-14,71
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,86 -0,12
---
-3,17
---
1,37
---